Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørhåland barneskole AS (privat)
Syrevegen 30
4280 SKUDENESHAVN
Org.nr 996725936
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sørhåland barneskole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,1 9,8 9,6 10,4 11,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,7 11,1 11,3 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,4 32,2 25,0 38,1 25,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,9 31,6 40,7 27,8 40,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 10,6 11,1 11,3 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 12,5 14,4 14,6 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 99,5 99,1 98,8 88,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 183 6 935 6 530 7 183 7 745
Undervisningstimer totalt per elev 68 69 67 65 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no