Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørhåland barneskole AS (privat)
Syrevegen 30
4280 SKUDENESHAVN
Org.nr 996725936
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sørhåland barneskole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,8 9,6 10,4 11,1 12,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 11,1 11,3 11,1 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,2 25,0 38,1 25,6 22,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,6 40,7 27,8 40,7 40,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 11,1 11,3 11,1 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 14,4 14,6 15,1 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 99,1 98,8 88,0 90,7
Lærertimer som gis til undervisning 6 935 6 530 7 183 7 745 8 607
Undervisningstimer totalt per elev 69 67 65 67 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no