Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørfold kommune
Kommunenr 1845
Alle grunnskoler med adresse i Sørfold kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,9 38,5 40,5 38,5 40,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9 6,9 6,6 7,0 6,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 6 7 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,4 44,9 38,3 34,5 40,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,8 14,0 15,4 17,8 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 7,6 7,6 7,0 6,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,4 8,1 7,2 9,8 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,0 9,9 8,8 9,0 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,3 99,0 96,8 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 25 431 24 681 25 656 23 896 24 829
Undervisningstimer totalt per elev 103 102 107 101 112
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no