Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørestranda skule
Ikornnesvegen 15
6222 IKORNNES
Org.nr 996902749
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sykkylven kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,6 9,6 10,8 11,0 13,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,9 12,6 11,1 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 145,1 122,7 76,6 71,3 36,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 11,4 15,9 14,9 28,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 14,7 12,8 11,2 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 16,4 14,5 12,3 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,1 100,0 90,4 100,0 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 6 534 6 726 7 697 7 795 9 452
Undervisningstimer totalt per elev 50 50 59 67 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no