Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørestranda skule
Ikornnesvegen 15
6222 IKORNNES
Org.nr 996902749
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sykkylven kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,6 10,8 11,0 13,6 16,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 12,6 11,1 11,1 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 122,7 76,6 71,3 36,0 34,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 15,9 14,9 28,8 22,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 12,8 11,2 11,4 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 14,5 12,3 14,6 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 90,4 100,0 95,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 726 7 697 7 795 9 452 11 072
Undervisningstimer totalt per elev 50 59 67 67 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no