Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørenget oppvekstsenter - Avd skole
Løddingsvegen 9
7810 NAMSOS
Org.nr 975279618
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Namsos kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 6,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 4 033
Undervisningstimer totalt per elev 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no