Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørenget oppvekstsenter - Avd skole
Løddingsvegen 9
7810 NAMSOS
Org.nr 975279618
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Namsos kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Sørenget oppvekstsenter - Avd skole 6,2 6,4 6,6 6,6 6,2
Namsos kommune
Trøndelag fylke 4 990,8 5 006,2
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Sørenget oppvekstsenter - Avd skole 10,8 9,6 9,6 9,9 10,1
Namsos kommune
Trøndelag fylke 11,7 11,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sørenget oppvekstsenter - Avd skole 0 1 1 0 1
Namsos kommune
Trøndelag fylke 820 803
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sørenget oppvekstsenter - Avd skole 130,4 51,4 59,1 224,0 51,9
Namsos kommune
Trøndelag fylke 63,8 65,2
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sørenget oppvekstsenter - Avd skole 7,4 16,7 14,0 3,8 17,2
Namsos kommune
Trøndelag fylke 16,4 16,0
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sørenget oppvekstsenter - Avd skole 10,9 9,8 9,7 10,1 10,3
Namsos kommune
Trøndelag fylke 12,4 12,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sørenget oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Namsos kommune
Trøndelag fylke 14,3 14,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sørenget oppvekstsenter - Avd skole 10,9 10,5 10,2 10,1 10,3
Namsos kommune
Trøndelag fylke 16,1 15,9
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sørenget oppvekstsenter - Avd skole 9,0 11,6
Namsos kommune
Trøndelag fylke 14,3 13,9
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sørenget oppvekstsenter - Avd skole 11,3 9,0
Namsos kommune
Trøndelag fylke 16,7 16,7
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sørenget oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0
Namsos kommune
Trøndelag fylke 18,1 17,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sørenget oppvekstsenter - Avd skole 100,0 82,5 96,5 94,8 98,2
Namsos kommune
Trøndelag fylke 96,8 97,2
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Sørenget oppvekstsenter - Avd skole 4 114 4 224 4 224 4 175 4 033
Namsos kommune
Trøndelag fylke 3 190 079 3 192 890
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Sørenget oppvekstsenter - Avd skole 69 77 77 75 73
Namsos kommune
Trøndelag fylke 61 61
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no