Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørenget Oppvekstsenter - Avd skole
Løddingsvegen 9
7810 NAMSOS
Org.nr 975279618
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Namsos kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,4 6,2 6,4 6,6 6,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,8 9,6 9,6 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,5 130,4 51,4 59,1 224,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 7,4 16,7 14,0 3,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 10,9 9,8 9,7 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 10,9 10,5 10,2 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 100,0 82,5 96,5 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 922 4 114 4 224 4 224 4 175
Undervisningstimer totalt per elev 73 69 77 77 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no