Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søreide skole
Nordeidåsen 5
5251 SØREIDGREND
Org.nr 974738236
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,8 36,8 36,8 39,9 42,0
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 16,8 16,3 15,5 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 215,3 223,3 216,5 226,8 201,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8 6,8 6,8 6,2 6,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 16,8 16,3 15,5 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 19,1 18,7 17,4 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,4 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 482 24 482 24 482 26 710 28 270
Undervisningstimer totalt per elev 46 44 45 48 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no