Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søreide skole
Nordeidåsen 5
5251 SØREIDGREND
Org.nr 974738236
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,6 36,8 36,8 36,8 39,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 16,2 16,8 16,3 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 212,0 215,3 223,3 216,5 226,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8 6,8 6,8 6,8 6,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 16,1 16,8 16,3 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 18,2 19,1 18,7 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 482 24 482 24 482 24 482 26 710
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 44 45 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no