Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søre Øyane barneskule
Røtingavegen 45
5216 LEPSØY
Org.nr 875282182
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,8 10,2 9,3 10,0 10,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 14,2 16,0 13,9 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,0 60,9 61,5 69,4 52,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 33,4 20,2 22,1 18,0 22,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 14,3 16,1 14,0 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 17,9 18,2 15,8 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 22,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 99,4 98,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 337 6 565 5 852 6 650 6 650
Undervisningstimer totalt per elev 54 52 46 53 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no