Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søre Øyane barneskule
Røtingavegen 45
5216 LEPSØY
Org.nr 875282182
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bjørnafjorden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,2 9,3 10,0 10,1 10,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 16,0 13,9 12,9 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,9 61,5 69,4 52,5 58,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,2 22,1 18,0 22,0 21,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 16,1 14,0 13,0 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 18,2 15,8 20,4 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 22,0 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,4 98,7 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 565 5 852 6 650 6 650 6 622
Undervisningstimer totalt per elev 52 46 53 57 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no