Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søre Fusa skule
Baldersheim
5647 BALDERSHEIM
Org.nr 975282023
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fusa kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,9 3,8 4,0 4,0 3,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 9,3 9,8 8,0 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,0 25,4 38,7 33,3 31,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,1 34,0 23,3 22,6 23,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 9,4 10,3 8,4 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 11,8 11,5 9,7 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 683 2 632 2 717 2 793 2 717
Undervisningstimer totalt per elev 73 80 75 93 97
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no