Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søre Ål barneskole
Hamarvegen 131
2613 LILLEHAMMER
Org.nr 975274896
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,2 27,0 24,8 28,9 26,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 13,1 15,6 12,9 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 127,1 139,7 102,9 90,2 120,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 8,7 13,9 13,7 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,3 15,7 13,1 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 15,2 17,9 14,2 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 95,7 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 18 173 18 480 16 906 20 437 17 912
Undervisningstimer totalt per elev 55 57 47 57 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no