Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørburøy skole
7286 SØRBURØY
Org.nr 975282295
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Frøya kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,4 2,4 2,8 2,9 2,8
Antall elever per årsverk til undervisning 3,4 3,0 3,0 2,5 2,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,6 5,4 5,5 3,8 4,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,1 2,7 1,8 1,8 2,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,4 3,9 3,6 3,0 3,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 1,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 2,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,3 100,0 67,3 62,2 58,4
Lærertimer som gis til undervisning 1 596 1 577 1 862 1 954 1 828
Undervisningstimer totalt per elev 200 225 233 279 261
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no