Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørborgen skole
Tanemsbruvegen 135
7540 KLÆBU
Org.nr 975298515
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,5 36,9 36,6 36,2 34,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 12,3 11,9 12,5 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 10 9 9 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,7 41,1 46,8 47,3 50,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,5 27,7 23,8 24,5 23,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 12,7 12,5 12,8 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 15,0 14,0 14,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,5 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 734 25 379 25 421 24 910 23 498
Undervisningstimer totalt per elev 54 60 62 59 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no