Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørbø skole
Haugen 27
4323 SANDNES
Org.nr 984696124
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,6 21,8 25,6 29,5 33,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 17,5 15,8 15,0 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 6 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,1 139,1 56,6 65,3 52,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 11,4 25,1 21,0 24,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 17,5 15,8 15,0 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 18,5 17,3 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,9 96,3 90,7
Lærertimer som gis til undervisning 16 151 14 575 17 165 19 951 22 425
Undervisningstimer totalt per elev 53 42 47 49 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no