Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørarnøy skole og barnehage - Avd skole
Arnøyveien 86
8135 SØRARNØY
Org.nr 974048566
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gildeskål kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 5,0 4,7 5,0 5,6
Antall elever per årsverk til undervisning 5,2 5,5 5,0 5,2 4,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,6 22,4 17,3 50,0 37,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 23,4 27,1 9,6 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,1 6,2 5,7 6,3 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,2 5,9 5,6 4,7 2,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,5 8,7 7,0 7,0 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,5 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,1 3,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3 80,2 100,0 29,9 80,2
Lærertimer som gis til undervisning 4 323 3 316 3 125 3 280 3 660
Undervisningstimer totalt per elev 135 128 142 137 159
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no