Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sørarnøy skole og Barnehage - Avd skole
Sørarnøy
8135 SØRARNØY
Org.nr 974048566
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gildeskål kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,9 6,4 5,0 4,7 5,0
Antall elever per årsverk til undervisning 6,1 5,2 5,5 5,0 5,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,7 35,6 22,4 17,3 50,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,5 14,2 23,4 27,1 9,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,6 5,1 6,2 5,7 6,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,3 7,2 5,9 5,6 4,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,6 6,5 8,7 7,0 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 74,4 94,3 80,2 100,0 29,9
Lærertimer som gis til undervisning 4 011 4 323 3 316 3 125 3 280
Undervisningstimer totalt per elev 115 135 128 142 137
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no