Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søråshøgda skole
Søråshøgda 301
5235 RÅDAL
Org.nr 974739380
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,8 35,7 37,0 38,4 42,2
Antall elever per årsverk til undervisning 17,3 17,7 17,4 17,5 16,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 167,2 138,6 179,5 155,1 140,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 10,7 8,3 9,9 10,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 17,4 17,2 17,4 16,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 19,5 18,6 18,8 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 986 22 099 23 540 24 889 28 382
Undervisningstimer totalt per elev 43 42 43 42 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no