Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søråshøgda skole
Søråshøgda 301
5235 RÅDAL
Org.nr 974739380
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,7 37,0 38,4 42,2 45,0
Antall elever per årsverk til undervisning 17,7 17,4 17,5 16,3 15,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 138,6 179,5 155,1 140,1 124,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 8,3 9,9 10,6 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,4 17,2 17,4 16,3 15,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 18,6 18,8 17,2 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 099 23 540 24 889 28 382 30 189
Undervisningstimer totalt per elev 42 43 42 45 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no