Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Varanger kommune
Kommunenr 5444
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Varanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 157,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 28
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,2
Lærertimer som gis til undervisning 101 470
Undervisningstimer totalt per elev 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no