Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Varanger kommune
Kommunenr 2030
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Varanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 154,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 24
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 99 703
Undervisningstimer totalt per elev 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no