Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Varanger kommune
Kommunenr 2030
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Varanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Alstahaug kommune 98,4 93,1 95,3 94,2 96,7
Alta kommune 287,8 290,4 302,6 299,7 297,6
Fauske - Fuosko kommune 123,2 121,4 133,6 133,5 133,7
Hammerfest kommune 144,0 149,4 150,3 152,6 153,6
Kvinesdal kommune 72,8 74,2 71,4 73,1 76,6
Lenvik kommune 151,7 168,3 164,4 150,8 154,0
Lindås kommune 200,8 195,1 198,8 193,2 193,9
Luster kommune 79,7 85,9 92,8 93,6 84,2
Meløy kommune 98,7 97,8 92,8 88,6 85,5
Nord-Fron kommune 77,0 71,8 68,7 69,5 72,9
Odda kommune 84,8 79,9 84,1 80,3 72,7
Sunndal kommune 92,3 92,4 91,5 96,9 86,9
Sør-Varanger kommune 166,2 163,0 174,0 160,9 154,8
Tinn kommune 70,2 72,7 71,7 77,7 79,0
Tynset kommune 79,2 78,7 78,2 78,1 77,8
Tysvær kommune 155,4 153,6 157,4 155,5 160,4
Vadsø kommune 104,1 97,4 92,3 92,8 83,8
Vefsn kommune 165,2 157,0 155,0 162,4 164,6
Årdal kommune 63,8 63,3 62,0 61,1 62,6
Antall elever per årsverk til undervisning
Alstahaug kommune 10,3 10,3 10,2 10,3 9,6
Alta kommune 10,6 10,2 9,9 9,9 9,6
Fauske - Fuosko kommune 9,5 9,9 8,9 8,5 8,5
Hammerfest kommune 9,7 9,4 9,6 9,5 9,3
Kvinesdal kommune 11,4 11,5 12,1 11,5 11,3
Lenvik kommune 10,9 9,5 9,8 10,6 10,4
Lindås kommune 10,7 11,1 11,0 11,3 11,3
Luster kommune 9,1 8,5 7,9 8,1 8,5
Meløy kommune 8,6 8,3 8,8 9,3 9,3
Nord-Fron kommune 9,8 10,0 10,5 10,5 10,0
Odda kommune 10,5 10,6 10,5 10,7 11,4
Sunndal kommune 9,8 9,9 10,1 9,0 10,3
Sør-Varanger kommune 7,7 8,0 7,3 7,8 7,9
Tinn kommune 10,5 10,2 9,9 8,9 8,4
Tynset kommune 10,6 10,6 10,7 10,4 10,6
Tysvær kommune 12,3 12,6 12,1 11,9 11,7
Vadsø kommune 8,3 8,7 8,9 8,3 8,8
Vefsn kommune 10,8 11,2 11,1 10,7 10,5
Årdal kommune 10,5 10,3 10,6 10,0 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Alstahaug kommune 15 19 14 13 16
Alta kommune 44 44 46 36 35
Fauske - Fuosko kommune 19 17 23 25 21
Hammerfest kommune 24 25 25 26 24
Kvinesdal kommune 15 17 15 16 15
Lenvik kommune 18 24 28 27 23
Lindås kommune 31 32 34 33 33
Luster kommune 12 8 8 8 9
Meløy kommune 14 12 12 13 13
Nord-Fron kommune 10 11 10 12 11
Odda kommune 16 15 17 14 12
Sunndal kommune 13 13 13 10 12
Sør-Varanger kommune 17 18 18 20 24
Tinn kommune 9 10 12 10 9
Tynset kommune 10 11 11 14 12
Tysvær kommune 22 27 27 23 21
Vadsø kommune 14 6 6 11 7
Vefsn kommune 21 22 21 28 27
Årdal kommune 11 11 10 11 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Alstahaug kommune 58,0 47,3 60,4 66,4 52,4
Alta kommune 60,2 59,6 57,9 74,1 72,9
Fauske - Fuosko kommune 58,1 62,9 47,6 41,8 48,7
Hammerfest kommune 50,6 50,3 49,7 48,7 51,4
Kvinesdal kommune 50,2 43,8 51,4 45,9 49,8
Lenvik kommune 84,7 61,8 51,1 52,0 61,5
Lindås kommune 63,1 60,0 58,2 59,6 58,9
Luster kommune 55,4 80,8 80,9 83,4 70,8
Meløy kommune 54,0 62,3 61,8 56,5 53,1
Nord-Fron kommune 65,2 55,5 60,1 52,7 54,6
Odda kommune 48,3 50,2 45,8 50,9 63,0
Sunndal kommune 63,9 61,8 61,1 76,2 63,0
Sør-Varanger kommune 69,8 66,0 65,9 56,8 46,2
Tinn kommune 74,0 63,5 54,5 60,1 65,9
Tynset kommune 68,2 68,3 64,3 51,8 61,9
Tysvær kommune 73,9 61,3 61,3 73,0 78,2
Vadsø kommune 59,4 127,7 131,8 65,7 98,1
Vefsn kommune 73,3 69,3 70,5 52,5 53,5
Årdal kommune 50,8 50,5 55,0 49,0 56,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Alstahaug kommune 15,7 19,9 14,9 13,9 16,3
Alta kommune 15,5 15,1 15,1 11,9 11,7
Fauske - Fuosko kommune 15,3 14,1 16,9 18,7 16,0
Hammerfest kommune 16,8 16,6 16,8 17,0 15,9
Kvinesdal kommune 20,5 23,5 20,9 22,5 20,1
Lenvik kommune 11,7 14,0 17,2 18,2 15,2
Lindås kommune 15,4 16,4 16,9 16,8 17,0
Luster kommune 15,2 9,5 8,8 8,6 10,8
Meløy kommune 14,6 12,3 13,2 15,1 15,5
Nord-Fron kommune 13,4 15,9 15,1 16,8 15,3
Odda kommune 18,4 18,2 20,1 18,0 15,9
Sunndal kommune 14,3 14,3 14,7 10,5 13,8
Sør-Varanger kommune 10,2 11,0 10,1 12,4 15,5
Tinn kommune 12,8 14,2 16,1 13,2 11,3
Tynset kommune 13,1 13,4 14,5 17,8 15,1
Tysvær kommune 14,2 17,4 17,5 14,6 13,3
Vadsø kommune 13,2 6,2 6,2 11,6 8,3
Vefsn kommune 12,6 13,9 13,5 17,3 16,6
Årdal kommune 17,7 17,1 16,1 18,0 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Alstahaug kommune 10,9 10,7 11,0 10,7 9,9
Alta kommune 10,8 10,6 10,6 10,4 10,3
Fauske - Fuosko kommune 10,3 10,9 9,3 8,5 8,7
Hammerfest kommune 11,1 10,7 11,0 11,0 10,5
Kvinesdal kommune 11,7 11,6 12,2 11,8 11,9
Lenvik kommune 12,2 11,2 11,2 11,8 11,6
Lindås kommune 11,3 11,7 11,2 11,9 11,6
Luster kommune 9,4 8,9 9,0 8,5 9,1
Meløy kommune 9,1 9,3 9,5 10,1 9,8
Nord-Fron kommune 10,2 10,5 11,2 11,2 10,4
Odda kommune 10,9 11,0 10,5 11,0 11,3
Sunndal kommune 10,4 10,3 9,7 9,1 9,8
Sør-Varanger kommune 8,6 8,8 7,8 8,6 8,6
Tinn kommune 10,7 10,4 9,7 9,9 8,6
Tynset kommune 11,5 11,5 11,7 11,5 11,5
Tysvær kommune 12,9 13,7 13,1 12,3 12,7
Vadsø kommune 8,3 8,8 9,0 8,5 8,9
Vefsn kommune 11,6 12,5 12,4 11,2 10,9
Årdal kommune 11,2 11,3 11,7 11,2 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Alstahaug kommune 12,5 12,8 12,6 13,4 12,5
Alta kommune 13,8 12,6 11,7 12,1 11,3
Fauske - Fuosko kommune 11,5 11,2 11,7 12,2 10,9
Hammerfest kommune 10,0 9,4 9,6 9,9 9,6
Kvinesdal kommune 14,2 14,7 16,3 14,7 13,6
Lenvik kommune 11,5 9,1 9,6 11,2 11,2
Lindås kommune 12,5 13,2 14,2 13,5 14,4
Luster kommune 11,2 10,4 8,1 10,0 10,1
Meløy kommune 10,1 9,3 10,4 11,1 11,6
Nord-Fron kommune 12,7 12,3 12,6 12,6 12,7
Odda kommune 13,1 13,2 14,6 13,7 16,3
Sunndal kommune 12,3 12,8 14,9 12,2 15,4
Sør-Varanger kommune 8,9 9,6 9,4 9,4 9,9
Tinn kommune 13,6 13,3 13,9 9,9 11,0
Tynset kommune 12,3 12,0 12,0 11,6 12,2
Tysvær kommune 15,0 14,2 14,0 15,4 13,0
Vadsø kommune 12,2 12,5 13,4 11,8 12,8
Vefsn kommune 12,8 12,4 12,4 13,4 13,5
Årdal kommune 12,3 11,6 11,9 11,1 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Alstahaug kommune 15,4 14,9 15,5 14,9 13,5
Alta kommune 14,3 13,8 14,2 13,4 13,2
Fauske - Fuosko kommune 15,2 14,6 12,5 12,6 11,5
Hammerfest kommune 14,8 14,5 13,1 13,7 12,4
Kvinesdal kommune 13,5 14,6 14,6 13,7 13,7
Lenvik kommune 14,5 12,0 12,9 14,3 14,3
Lindås kommune 14,5 15,3 14,6 15,4 15,5
Luster kommune 13,7 13,4 12,1 12,1 12,6
Meløy kommune 12,8 11,4 13,0 13,3 13,5
Nord-Fron kommune 13,2 13,3 14,0 13,7 13,2
Odda kommune 14,4 14,5 14,5 14,4 14,9
Sunndal kommune 13,3 13,4 14,4 12,8 14,9
Sør-Varanger kommune 12,5 12,8 11,4 12,4 12,2
Tinn kommune 15,2 15,7 14,8 13,7 13,3
Tynset kommune 15,1 14,6 15,5 14,9 16,0
Tysvær kommune 15,8 16,1 16,2 16,0 15,6
Vadsø kommune 12,2 12,2 12,5 11,2 12,7
Vefsn kommune 15,8 16,7 17,2 17,0 16,5
Årdal kommune 14,4 14,4 14,8 13,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Alstahaug kommune 11,6
Alta kommune 13,1
Fauske - Fuosko kommune 9,0
Hammerfest kommune 12,0
Kvinesdal kommune 13,3
Lenvik kommune 13,3
Lindås kommune 14,0
Luster kommune 10,1
Meløy kommune 12,6
Nord-Fron kommune 11,1
Odda kommune 12,5
Sunndal kommune 13,1
Sør-Varanger kommune 10,6
Tinn kommune 10,9
Tynset kommune 16,1
Tysvær kommune 15,5
Vadsø kommune 10,0
Vefsn kommune 13,9
Årdal kommune 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Alstahaug kommune 14,8
Alta kommune 14,0
Fauske - Fuosko kommune 12,7
Hammerfest kommune 14,7
Kvinesdal kommune 12,4
Lenvik kommune 15,5
Lindås kommune 15,0
Luster kommune 13,8
Meløy kommune 12,4
Nord-Fron kommune 12,9
Odda kommune 15,0
Sunndal kommune 12,9
Sør-Varanger kommune 12,9
Tinn kommune 13,6
Tynset kommune 16,0
Tysvær kommune 15,6
Vadsø kommune 12,0
Vefsn kommune 17,0
Årdal kommune 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Alstahaug kommune 14,7
Alta kommune 12,7
Fauske - Fuosko kommune 14,0
Hammerfest kommune 11,1
Kvinesdal kommune 15,5
Lenvik kommune 14,4
Lindås kommune 18,4
Luster kommune 14,5
Meløy kommune 15,9
Nord-Fron kommune 16,5
Odda kommune 18,3
Sunndal kommune 19,0
Sør-Varanger kommune 13,5
Tinn kommune 16,7
Tynset kommune 15,8
Tysvær kommune 15,9
Vadsø kommune 18,6
Vefsn kommune 19,6
Årdal kommune 14,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Alstahaug kommune 98,5 96,2 91,7 92,4 90,6
Alta kommune 98,4 95,0 96,9 94,1 96,1
Fauske - Fuosko kommune 96,8 95,5 86,3 88,1 87,0
Hammerfest kommune 94,5 92,8 94,3 93,7 90,8
Kvinesdal kommune 95,1 95,9 97,0 95,6 91,8
Lenvik kommune 94,6 92,7 90,9 94,1 95,4
Lindås kommune 98,6 97,9 94,9 97,1 98,1
Luster kommune 97,7 98,9 100,0 97,5 98,5
Meløy kommune 89,8 82,2 89,4 91,4 86,3
Nord-Fron kommune 99,4 96,7 94,0 99,1 97,6
Odda kommune 100,0 96,5 89,9 95,6 98,2
Sunndal kommune 97,9 99,9 97,9 96,9 99,7
Sør-Varanger kommune 94,1 90,6 86,8 88,0 91,9
Tinn kommune 92,8 94,0 88,2 91,0 85,2
Tynset kommune 96,7 97,3 96,1 94,9 91,4
Tysvær kommune 100,0 99,6 99,9 99,3 98,0
Vadsø kommune 79,2 90,3 90,8 96,2 92,0
Vefsn kommune 96,7 95,7 97,7 91,5 95,2
Årdal kommune 96,8 97,3 93,7 93,3 95,9
Lærertimer som gis til undervisning
Alstahaug kommune 61 787 60 450 59 647 59 990 61 567
Alta kommune 180 799 183 472 191 331 190 832 188 228
Fauske - Fuosko kommune 81 646 77 613 86 245 87 593 87 637
Hammerfest kommune 89 293 94 138 93 002 93 925 96 011
Kvinesdal kommune 46 833 47 517 45 209 46 858 48 459
Lenvik kommune 98 092 108 362 105 267 95 953 98 395
Lindås kommune 130 079 123 488 127 013 122 446 122 722
Luster kommune 52 886 55 046 59 551 58 623 54 053
Meløy kommune 64 152 63 881 60 592 57 503 53 788
Nord-Fron kommune 48 824 45 146 42 255 41 656 43 318
Odda kommune 51 147 48 927 52 555 49 272 45 563
Sunndal kommune 60 684 58 518 58 402 61 491 52 140
Sør-Varanger kommune 108 980 104 695 112 699 103 547 99 703
Tinn kommune 45 039 45 626 45 114 49 313 49 981
Tynset kommune 47 397 48 491 48 410 49 167 48 991
Tysvær kommune 94 532 92 794 99 331 99 345 102 378
Vadsø kommune 69 807 63 180 60 735 60 727 55 466
Vefsn kommune 100 698 95 710 94 328 98 312 99 114
Årdal kommune 38 677 37 490 36 544 38 129 38 384
Undervisningstimer totalt per elev
Alstahaug kommune 69 69 70 69 74
Alta kommune 68 70 72 72 74
Fauske - Fuosko kommune 74 72 80 84 84
Hammerfest kommune 73 76 74 74 76
Kvinesdal kommune 63 62 59 62 63
Lenvik kommune 65 74 73 67 68
Lindås kommune 67 64 65 63 63
Luster kommune 79 84 90 88 84
Meløy kommune 83 85 80 76 76
Nord-Fron kommune 72 71 68 68 71
Odda kommune 68 67 68 67 63
Sunndal kommune 72 72 71 80 69
Sør-Varanger kommune 92 89 98 91 90
Tinn kommune 68 69 72 80 85
Tynset kommune 67 67 66 68 67
Tysvær kommune 58 57 59 60 61
Vadsø kommune 86 82 80 86 81
Vefsn kommune 66 63 64 67 68
Årdal kommune 67 69 67 71 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no