Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Varanger kommune
Kommunenr 2030
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Varanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Alta kommune 287,8 290,4 302,6 299,7 297,6
Berlevåg kommune 15,8 16,6 15,7 16,2 15,4
Båtsfjord kommune 32,6 33,6 30,7 33,4 32,0
Deatnu - Tana kommune 47,6 45,1 40,5 43,0 47,5
Gamvik kommune 20,1 19,1 16,3 14,2 13,6
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 55,2 56,2 56,9 59,0 55,0
Hammerfest kommune 144,0 149,4 150,3 152,6 153,6
Hasvik kommune 17,8 18,4 17,8 17,4 17,6
Kárášjohka - Karasjok kommune 54,7 54,7 54,2 52,0 52,2
Kvalsund kommune 19,3 19,0 21,1 20,8 19,7
Lebesby kommune 27,1 27,2 26,3 25,7 28,1
Loppa kommune 18,2 25,9 22,0 16,5 15,0
Måsøy kommune 19,6 18,5 16,3 18,0 17,3
Nordkapp kommune 35,6 34,8 37,3 37,5 42,9
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 69,2 63,9 67,7 66,4 66,3
Sør-Varanger kommune 166,2 163,0 174,0 160,9 154,8
Unjárga - Nesseby kommune 14,5 15,6 16,3 14,7 16,5
Vadsø kommune 104,1 97,4 92,3 92,8 83,8
Vardø kommune 21,9 22,6 23,4 28,0 26,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Alta kommune 10,6 10,2 9,9 9,9 9,6
Berlevåg kommune 6,9 5,8 6,4 6,2 5,7
Båtsfjord kommune 8,9 7,9 9,2 8,3 8,3
Deatnu - Tana kommune 6,5 6,5 7,2 7,0 6,6
Gamvik kommune 5,3 5,2 5,7 5,9 5,7
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 7,5 7,6 6,8 6,7 7,0
Hammerfest kommune 9,7 9,4 9,6 9,5 9,3
Hasvik kommune 5,8 5,5 5,7 5,6 5,7
Kárášjohka - Karasjok kommune 6,9 6,6 6,6 7,2 6,7
Kvalsund kommune 6,1 5,8 4,5 5,0 5,1
Lebesby kommune 6,8 7,4 6,5 5,9 5,4
Loppa kommune 5,2 4,2 3,7 4,7 5,1
Måsøy kommune 6,3 6,2 7,2 6,5 6,7
Nordkapp kommune 11,3 11,2 10,0 9,4 8,1
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 6,5 7,0 7,0 7,1 6,7
Sør-Varanger kommune 7,7 8,0 7,3 7,8 7,9
Unjárga - Nesseby kommune 6,0 7,0 6,6 7,4 6,1
Vadsø kommune 8,3 8,7 8,9 8,3 8,8
Vardø kommune 9,0 9,3 8,0 6,9 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Alta kommune 44 44 46 36 35
Berlevåg kommune 1 1 0 1 1
Båtsfjord kommune 5 6 6 7 10
Deatnu - Tana kommune 5 7 5 6 6
Gamvik kommune 1 1 2 1 0
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 3 2 2 2 3
Hammerfest kommune 24 25 25 26 24
Hasvik kommune 0 1 0 1 1
Kárášjohka - Karasjok kommune 5 4 3 3 4
Kvalsund kommune 2 2 2 2 2
Lebesby kommune 1 2 2 2 2
Loppa kommune 0 1 1 1 2
Måsøy kommune 1 1 2 1 1
Nordkapp kommune 6 6 5 6 5
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 4 4 4 5 5
Sør-Varanger kommune 17 18 18 20 24
Unjárga - Nesseby kommune 1 1 1 1 3
Vadsø kommune 14 6 6 11 7
Vardø kommune 2 3 3 7 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Alta kommune 60,2 59,6 57,9 74,1 72,9
Berlevåg kommune 85,5 95,6 209,8 161,1 92,9
Båtsfjord kommune 51,2 40,9 38,0 32,5 23,7
Deatnu - Tana kommune 54,3 38,6 56,1 45,1 39,0
Gamvik kommune 128,0 88,0 44,3 74,5 237,5
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 127,8 166,2 177,2 158,8 137,5
Hammerfest kommune 50,6 50,3 49,7 48,7 51,4
Hasvik kommune 348,1 178,8 460,0 116,9 92,0
Kárášjohka - Karasjok kommune 71,4 71,9 103,1 89,3 69,1
Kvalsund kommune 57,0 53,1 46,3 46,2 46,2
Lebesby kommune 116,3 76,7 64,2 67,8 74,3
Loppa kommune 225,7 104,8 48,5 47,5 41,4
Måsøy kommune 103,5 75,0 65,2 203,7 120,0
Nordkapp kommune 61,5 61,5 63,9 56,0 65,9
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 93,2 102,3 103,0 86,3 81,1
Sør-Varanger kommune 69,8 66,0 65,9 56,8 46,2
Unjárga - Nesseby kommune 71,6 66,9 122,5 76,5 33,3
Vadsø kommune 59,4 127,7 131,8 65,7 98,1
Vardø kommune 79,3 62,8 52,5 25,9 32,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Alta kommune 15,5 15,1 15,1 11,9 11,7
Berlevåg kommune 7,4 5,5 2,6 3,3 5,5
Båtsfjord kommune 16,0 17,8 20,8 21,6 29,7
Deatnu - Tana kommune 10,7 15,0 11,3 13,5 13,5
Gamvik kommune 3,7 5,2 10,7 7,5 2,4
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 5,1 3,9 3,5 3,7 4,6
Hammerfest kommune 16,8 16,6 16,8 17,0 15,9
Hasvik kommune 1,5 2,8 1,1 4,4 5,7
Kárášjohka - Karasjok kommune 8,4 8,0 5,3 6,7 8,0
Kvalsund kommune 9,3 9,4 8,4 9,4 9,3
Lebesby kommune 4,8 7,6 8,8 7,9 6,5
Loppa kommune 1,9 2,4 6,0 8,4 10,1
Måsøy kommune 5,9 7,6 10,1 3,0 5,2
Nordkapp kommune 17,5 17,2 14,4 15,4 11,4
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 6,4 6,1 6,0 7,3 7,3
Sør-Varanger kommune 10,2 11,0 10,1 12,4 15,5
Unjárga - Nesseby kommune 7,5 9,5 4,9 9,0 16,4
Vadsø kommune 13,2 6,2 6,2 11,6 8,3
Vardø kommune 10,6 13,1 13,7 23,7 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn
Alta kommune 10,8 10,6 10,6 10,4 10,3
Berlevåg kommune 7,9 5,4 5,6 6,3 6,8
Båtsfjord kommune 11,1 9,4 10,7 8,8 8,8
Deatnu - Tana kommune 7,6 7,0 7,6 7,4 6,8
Gamvik kommune 6,0 6,2 7,8 7,9 6,9
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 8,0 7,9 7,1 7,2 7,6
Hammerfest kommune 11,1 10,7 11,0 11,0 10,5
Hasvik kommune 6,3 5,7 6,2 5,7 5,8
Kárášjohka - Karasjok kommune 7,5 7,3 7,5 7,6 7,2
Kvalsund kommune 6,6 6,3 5,3 6,1 5,7
Lebesby kommune 8,0 8,0 7,1 6,5 6,2
Loppa kommune 6,0 5,2 4,0 4,9 5,5
Måsøy kommune 7,4 8,0 8,9 7,1 7,7
Nordkapp kommune 12,5 12,6 10,8 10,4 9,3
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 7,4 7,3 8,0 7,5 7,8
Sør-Varanger kommune 8,6 8,8 7,8 8,6 8,6
Unjárga - Nesseby kommune 7,9 8,4 7,1 8,1 6,6
Vadsø kommune 8,3 8,8 9,0 8,5 8,9
Vardø kommune 10,0 10,5 9,2 7,5 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Alta kommune 13,8 12,6 11,7 12,1 11,3
Berlevåg kommune 7,4 8,8 10,6 8,3 5,9
Båtsfjord kommune 9,1 8,5 10,5 11,6 11,1
Deatnu - Tana kommune 7,9 8,6 10,4 10,0 10,8
Gamvik kommune 6,0 5,8 5,5 5,6 5,6
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 10,3 11,0 9,7 8,8 9,2
Hammerfest kommune 10,0 9,4 9,6 9,9 9,6
Hasvik kommune 6,5 6,8 6,5 7,1 7,4
Kárášjohka - Karasjok kommune 9,0 8,3 7,7 9,7 9,0
Kvalsund kommune 7,1 6,8 4,1 4,5 5,7
Lebesby kommune 7,8 9,4 8,0 7,0 5,9
Loppa kommune 5,8 4,6 4,7 6,1 6,4
Måsøy kommune 6,5 5,7 6,6 7,3 6,9
Nordkapp kommune 12,8 12,3 11,5 10,5 8,6
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 8,0 9,8 8,1 9,3 8,1
Sør-Varanger kommune 8,9 9,6 9,4 9,4 9,9
Unjárga - Nesseby kommune 5,3 7,1 7,8 8,3 7,2
Vadsø kommune 12,2 12,5 13,4 11,8 12,8
Vardø kommune 10,8 10,7 9,0 8,0 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Alta kommune 14,3 13,8 14,2 13,4 13,2
Berlevåg kommune 9,6 7,7 8,6 8,4 7,9
Båtsfjord kommune 12,0 10,4 14,7 12,8 12,2
Deatnu - Tana kommune 9,4 9,6 10,6 9,5 9,5
Gamvik kommune 7,5 7,2 7,9 7,3 6,8
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 10,9 10,8 9,6 9,3 9,9
Hammerfest kommune 14,8 14,5 13,1 13,7 12,4
Hasvik kommune 6,7 6,4 6,8 6,5 6,7
Kárášjohka - Karasjok kommune 9,8 10,1 10,0 10,9 9,1
Kvalsund kommune 8,4 7,1 5,4 7,1 6,4
Lebesby kommune 9,5 10,3 9,3 7,7 7,5
Loppa kommune 7,0 5,6 4,7 6,0 6,8
Måsøy kommune 8,2 7,7 9,0 7,8 8,2
Nordkapp kommune 15,2 14,6 12,7 11,6 11,1
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 9,2 11,0 10,9 10,0 9,6
Sør-Varanger kommune 12,5 12,8 11,4 12,4 12,2
Unjárga - Nesseby kommune 8,6 11,0 8,7 9,5 8,8
Vadsø kommune 12,2 12,2 12,5 11,2 12,7
Vardø kommune 12,8 12,8 11,6 14,1 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Alta kommune 13,1
Berlevåg kommune 6,4
Båtsfjord kommune 9,8
Deatnu - Tana kommune 9,1
Gamvik kommune 7,8
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 7,8
Hammerfest kommune 12,0
Hasvik kommune 5,8
Kárášjohka - Karasjok kommune 8,1
Kvalsund kommune 5,5
Lebesby kommune 8,1
Loppa kommune 6,4
Måsøy kommune 7,9
Nordkapp kommune 10,0
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 8,7
Sør-Varanger kommune 10,6
Unjárga - Nesseby kommune 9,7
Vadsø kommune 10,0
Vardø kommune 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Alta kommune 14,0
Berlevåg kommune 9,3
Båtsfjord kommune 14,1
Deatnu - Tana kommune 7,6
Gamvik kommune 6,3
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 12,0
Hammerfest kommune 14,7
Hasvik kommune 6,6
Kárášjohka - Karasjok kommune 9,0
Kvalsund kommune 7,1
Lebesby kommune 7,8
Loppa kommune 7,1
Måsøy kommune 9,2
Nordkapp kommune 11,8
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 9,7
Sør-Varanger kommune 12,9
Unjárga - Nesseby kommune 7,9
Vadsø kommune 12,0
Vardø kommune 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Alta kommune 12,7
Berlevåg kommune 8,1
Båtsfjord kommune 13,2
Deatnu - Tana kommune 13,5
Gamvik kommune 6,4
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 11,0
Hammerfest kommune 11,1
Hasvik kommune 8,9
Kárášjohka - Karasjok kommune 10,4
Kvalsund kommune 7,0
Lebesby kommune 6,8
Loppa kommune 7,0
Måsøy kommune 7,7
Nordkapp kommune 11,4
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 10,7
Sør-Varanger kommune 13,5
Unjárga - Nesseby kommune 8,5
Vadsø kommune 18,6
Vardø kommune 11,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Alta kommune 98,4 95,0 96,9 94,1 96,1
Berlevåg kommune 90,0 97,8 75,4 87,3 82,4
Båtsfjord kommune 90,8 74,3 86,0 77,8 83,0
Deatnu - Tana kommune 94,3 96,0 83,6 75,8 74,0
Gamvik kommune 90,9 73,8 89,8 64,6 63,4
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 96,9 96,7 92,3 92,7 97,6
Hammerfest kommune 94,5 92,8 94,3 93,7 90,8
Hasvik kommune 93,4 83,4 100,0 92,5 80,7
Kárášjohka - Karasjok kommune 100,0 100,0 99,4 93,9 95,6
Kvalsund kommune 94,9 77,3 96,6 93,2 97,2
Lebesby kommune 75,7 83,1 76,2 83,9 81,6
Loppa kommune 98,1 96,0 82,1 79,4 72,0
Måsøy kommune 94,8 90,9 74,3 77,4 76,6
Nordkapp kommune 96,3 95,3 95,7 95,0 96,5
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 90,6 91,8 88,8 83,9 84,7
Sør-Varanger kommune 94,1 90,6 86,8 88,0 91,9
Unjárga - Nesseby kommune 95,8 94,3 87,1 89,8 79,4
Vadsø kommune 79,2 90,3 90,8 96,2 92,0
Vardø kommune 100,0 100,0 96,3 95,8 94,6
Lærertimer som gis til undervisning
Alta kommune 180 799 183 472 191 331 190 832 188 228
Berlevåg kommune 10 298 10 574 9 566 9 863 9 613
Båtsfjord kommune 21 326 21 867 18 729 20 038 19 386
Deatnu - Tana kommune 29 635 28 715 25 513 26 731 27 211
Gamvik kommune 12 771 11 854 9 349 9 337 9 396
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 34 059 34 574 36 550 37 526 35 458
Hammerfest kommune 89 293 94 138 93 002 93 925 96 011
Hasvik kommune 11 564 11 924 11 392 11 515 11 600
Kárášjohka - Karasjok kommune 33 920 33 920 32 308 30 524 30 585
Kvalsund kommune 11 781 11 628 12 977 12 712 11 744
Lebesby kommune 15 416 15 053 16 275 16 509 17 927
Loppa kommune 10 741 11 037 12 241 9 849 8 594
Måsøy kommune 13 312 11 862 10 435 12 019 11 436
Nordkapp kommune 23 865 23 238 24 397 24 498 28 368
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 44 821 40 852 41 957 42 009 41 271
Sør-Varanger kommune 108 980 104 695 112 699 103 547 99 703
Unjárga - Nesseby kommune 9 120 9 918 10 611 9 728 10 583
Vadsø kommune 69 807 63 180 60 735 60 727 55 466
Vardø kommune 14 436 14 137 14 771 17 760 16 426
Undervisningstimer totalt per elev
Alta kommune 68 70 72 72 74
Berlevåg kommune 103 122 111 113 123
Båtsfjord kommune 80 90 77 86 86
Deatnu - Tana kommune 107 110 99 102 108
Gamvik kommune 133 135 121 118 124
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune 95 94 105 107 102
Hammerfest kommune 73 76 74 74 76
Hasvik kommune 123 128 124 128 126
Kárášjohka - Karasjok kommune 104 108 108 99 106
Kvalsund kommune 116 122 158 141 140
Lebesby kommune 103 95 109 121 132
Loppa kommune 136 167 191 149 136
Måsøy kommune 112 113 98 109 106
Nordkapp kommune 62 63 71 76 88
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune 109 102 101 101 106
Sør-Varanger kommune 92 89 98 91 90
Unjárga - Nesseby kommune 117 100 108 96 118
Vadsø kommune 86 82 80 86 81
Vardø kommune 78 76 88 103 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no