Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Varanger kommune
Kommunenr 2030
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Varanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 166,2 163,0 174,0 160,9 154,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 8,0 7,3 7,8 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 17 18 18 20 24
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,8 66,0 65,9 56,8 46,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 11,0 10,1 12,4 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 8,8 7,8 8,6 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,9 9,6 9,4 9,4 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 12,8 11,4 12,4 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,1 90,6 86,8 88,0 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 108 980 104 695 112 699 103 547 99 703
Undervisningstimer totalt per elev 92 89 98 91 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no