Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Varanger kommune
Kommunenr 5444
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Varanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Sør-Varanger kommune 163,0 174,0 160,9 154,8 157,9
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Sør-Varanger kommune 8,0 7,3 7,8 7,9 7,6
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sør-Varanger kommune 18 18 20 24 28
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sør-Varanger kommune 66,0 65,9 56,8 46,2 38,7
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sør-Varanger kommune 11,0 10,1 12,4 15,5 17,8
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sør-Varanger kommune 8,8 7,8 8,6 8,6 8,2
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sør-Varanger kommune 9,6 9,4 9,4 9,9 9,9
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sør-Varanger kommune 12,8 11,4 12,4 12,2 11,6
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sør-Varanger kommune 10,6 10,8
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sør-Varanger kommune 12,9 11,9
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sør-Varanger kommune 13,5 12,3
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sør-Varanger kommune 90,6 86,8 88,0 91,9 91,2
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Sør-Varanger kommune 104 695 112 699 103 547 99 703 101 470
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Sør-Varanger kommune 89 98 91 90 93
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no