Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Varanger kommune
Kommunenr 5444
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Varanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bjørnevatn skole (utgått) 34,8 34,6 33,2 29,7
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole 5,2 5,3 4,3 4,7 3,6
Fossheim skole (utgått) 1,8 1,9
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 18,0 24,4 16,9 18,6 19,9
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole 4,8 4,5 4,4 4,5 5,1
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole 3,4 4,1 4,5 4,5 5,2
Kirkenes barneskole 32,9 37,2 35,7 34,2 36,7
Kirkenes ungdomsskole 32,9 31,6 30,8 30,3 29,5
Pasvik skole 11,1 9,1 8,2 7,4 8,8
Sandnes og Bjørnevatn skole 49,2
Sandnes skole (utgått) 13,9 16,6 18,9 18,8
Skogfoss skole (utgått) 4,1 4,6 4,0 2,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Bjørnevatn skole (utgått) 7,6 7,0 7,1 8,3
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole 5,1 3,7 4,2 3,2 4,1
Fossheim skole (utgått) 4,1 2,8
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 11,0 7,7 10,6 8,9 7,7
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole 4,6 4,8 4,8 6,1 4,9
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole 5,6 3,1 3,4 3,6 3,8
Kirkenes barneskole 9,3 8,6 9,5 9,9 8,8
Kirkenes ungdomsskole 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9
Pasvik skole 6,4 7,7 7,5 7,4 6,6
Sandnes og Bjørnevatn skole 7,7
Sandnes skole (utgått) 8,3 7,9 6,9 6,5
Skogfoss skole (utgått) 3,5 2,9 3,1 2,4
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bjørnevatn skole (utgått) 2 2 2 2
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole 0 0 0 0 0
Fossheim skole (utgått) 0 0
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 2 3 2 3 4
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole 0 0 0 0 0
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole 0 0 0 0 0
Kirkenes barneskole 5 6 4 6 7
Kirkenes ungdomsskole 6 4 9 11 11
Pasvik skole 1 0 1 0 1
Sandnes og Bjørnevatn skole 5
Sandnes skole (utgått) 1 2 2 2
Skogfoss skole (utgått) 1 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bjørnevatn skole (utgått) 143,2 101,9 91,8 104,9
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Fossheim skole (utgått) 14,9 0,0
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 79,6 61,3 89,6 46,2 39,2
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole 83,3 70,4 59,4 75,0 68,8
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kirkenes barneskole 60,3 46,2 71,6 54,9 44,3
Kirkenes ungdomsskole 41,2 63,4 24,2 19,2 18,5
Pasvik skole 108,3 0,0 86,4 0,0 61,4
Sandnes og Bjørnevatn skole 60,8
Sandnes skole (utgått) 77,8 80,7 75,0 66,5
Skogfoss skole (utgått) 14,0 13,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bjørnevatn skole (utgått) 4,7 6,2 7,0 6,9
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Fossheim skole (utgått) 25,4 0,0
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 12,3 11,4 10,8 17,7 18,3
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole 5,0 6,0 7,2 7,2 6,3
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kirkenes barneskole 14,2 16,9 11,9 16,2 18,5
Kirkenes ungdomsskole 17,3 11,1 29,4 36,4 36,8
Pasvik skole 5,4 0,0 8,0 0,0 10,0
Sandnes og Bjørnevatn skole 11,1
Sandnes skole (utgått) 9,7 9,0 8,4 9,0
Skogfoss skole (utgått) 24,6 21,6 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bjørnevatn skole (utgått) 8,8 8,3 8,0 10,2
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole 5,6 3,9 4,5 3,4 4,1
Fossheim skole (utgått) 4,0 2,7
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 11,4 8,0 11,1 9,3 8,4
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole 4,6 4,8 4,9 6,2 5,0
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole 5,0 3,5 3,3 3,1 3,4
Kirkenes barneskole 9,6 8,9 9,8 10,2 9,1
Kirkenes ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pasvik skole 8,6 10,1 11,7 8,2 7,7
Sandnes og Bjørnevatn skole 8,3
Sandnes skole (utgått) 8,4 8,1 7,1 6,8
Skogfoss skole (utgått) 3,8 3,2 3,5 2,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bjørnevatn skole (utgått) 9,1 8,2 8,7 9,6
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole 6,8 5,8 5,8 4,5 5,8
Fossheim skole (utgått) 0,0 0,0
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole 8,3 3,7 5,0 6,1 5,9
Kirkenes barneskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kirkenes ungdomsskole 10,6 10,6 10,8 10,6 10,6
Pasvik skole 7,0 8,9 6,3 10,2 8,0
Sandnes og Bjørnevatn skole 9,8
Sandnes skole (utgått) 0,0 0,0 0,0 0,0
Skogfoss skole (utgått) 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bjørnevatn skole (utgått) 13,5 13,8 12,5 14,7
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole 6,5 4,8 6,6 4,7 5,3
Fossheim skole (utgått) 4,0 2,7
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 14,7 10,2 16,7 12,0 12,4
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole 5,0 5,4 5,6 6,7 6,4
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole 7,8 3,7 4,0 4,0 4,7
Kirkenes barneskole 13,6 12,1 14,3 16,3 12,1
Kirkenes ungdomsskole 24,1 18,7 15,6 14,6 13,7
Pasvik skole 9,2 10,2 9,9 8,9 8,3
Sandnes og Bjørnevatn skole 12,8
Sandnes skole (utgått) 10,0 11,5 11,2 9,6
Skogfoss skole (utgått) 3,8 3,2 3,5 2,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bjørnevatn skole (utgått) 19,2
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole 2,9 2,3
Fossheim skole (utgått)
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 10,5 14,4
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole 6,5 5,8
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole 3,2 3,7
Kirkenes barneskole 12,2 10,9
Kirkenes ungdomsskole 0,0 0,0
Pasvik skole 8,5 9,7
Sandnes og Bjørnevatn skole 12,6
Sandnes skole (utgått) 10,2
Skogfoss skole (utgått) 3,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bjørnevatn skole (utgått) 12,5
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole 3,9 5,6
Fossheim skole (utgått)
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 14,0 11,3
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole 7,0 7,2
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole 3,1 4,3
Kirkenes barneskole 25,5 13,8
Kirkenes ungdomsskole 0,0 0,0
Pasvik skole 7,9 7,7
Sandnes og Bjørnevatn skole 13,6
Sandnes skole (utgått) 9,2
Skogfoss skole (utgått) 2,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bjørnevatn skole (utgått) 14,2
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole 7,3 8,6
Fossheim skole (utgått)
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 0,0 0,0
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole 6,1 5,9
Kirkenes barneskole 0,0 0,0
Kirkenes ungdomsskole 14,6 13,7
Pasvik skole 10,2 8,0
Sandnes og Bjørnevatn skole 12,5
Sandnes skole (utgått) 0,0
Skogfoss skole (utgått) 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bjørnevatn skole (utgått) 84,3 80,8 75,7 93,8
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole 97,9 67,7 70,5 73,5 85,9
Fossheim skole (utgått) 100,0 100,0
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 100,0 91,3 95,7 94,2 86,5
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole 94,7 78,8 100,0 76,7 79,5
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole 66,8 58,0 77,6 80,6 77,9
Kirkenes barneskole 100,0 97,1 92,2 90,1 88,3
Kirkenes ungdomsskole 90,7 86,6 88,4 93,7 91,1
Pasvik skole 78,5 85,0 100,0 100,0 100,0
Sandnes og Bjørnevatn skole 97,3
Sandnes skole (utgått) 83,4 86,9 88,5 94,2
Skogfoss skole (utgått) 77,4 77,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning
Bjørnevatn skole (utgått) 21 310 21 680 20 930 18 097
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole 3 610 3 648 2 858 3 228 2 432
Fossheim skole (utgått) 1 254 1 330
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 11 817 16 445 11 447 12 682 13 746
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole 3 201 2 952 2 907 2 898 3 297
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole 2 204 2 759 2 879 2 984 3 356
Kirkenes barneskole 22 321 25 131 23 814 22 920 25 398
Kirkenes ungdomsskole 19 623 18 522 17 863 17 600 16 682
Pasvik skole 7 008 5 590 5 295 4 886 5 798
Sandnes og Bjørnevatn skole 30 761
Sandnes skole (utgått) 9 404 11 309 12 886 12 873
Skogfoss skole (utgått) 2 943 3 333 2 668 1 535
Undervisningstimer totalt per elev
Bjørnevatn skole (utgått) 92 99 98 84
Bugøynes oppvekstsenter - Avd skole 139 192 168 215 174
Fossheim skole (utgått) 179 266
Hesseng Flerbrukssenter - Avd skole 67 96 70 83 96
Jakobsnes oppvekstsenter - Avd skole 160 155 153 121 150
Jarfjord oppvekstsenter - Avd skole 122 230 206 199 186
Kirkenes barneskole 79 86 78 75 84
Kirkenes ungdomsskole 84 83 82 83 83
Pasvik skole 108 90 93 96 107
Sandnes og Bjørnevatn skole 92
Sandnes skole (utgått) 90 93 107 114
Skogfoss skole (utgått) 210 256 243 307
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no