Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Varanger kommune
Kommunenr 5444
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Varanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 163,0 174,0 160,9 154,8 157,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 7,3 7,8 7,9 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 18 18 20 24 28
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,0 65,9 56,8 46,2 38,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 10,1 12,4 15,5 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 7,8 8,6 8,6 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6 9,4 9,4 9,9 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 11,4 12,4 12,2 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,5 12,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,6 86,8 88,0 91,9 91,2
Lærertimer som gis til undervisning 104 695 112 699 103 547 99 703 101 470
Undervisningstimer totalt per elev 89 98 91 90 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no