Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Tustna skole
Skulvegen 11
6590 TUSTNA
Org.nr 975282236
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Aure kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,0 13,3 12,4 11,7 11,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,7 6,2 6,4 6,6 7,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 264,0 244,0 62,0 95,4 103,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,8 1,9 8,1 5,6 5,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 6,8 8,0 6,9 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,5 7,9 7,5 8,9 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5 8,7 9,1 9,4 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 100,0 100,0 95,0 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 812 6 846 6 672 6 525 6 525
Undervisningstimer totalt per elev 103 112 108 105 97
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no