Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sør-Trøndelag fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 3 404,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 519
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 2 167 186
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no