Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sør-Trøndelag fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 128,4 135,2 140,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,1 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 23 24 21
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,7 51,5 62,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 18,0 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 13,2 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 11,6 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 15,4 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,7 93,0 94,3
Lærertimer som gis til undervisning 84 123 87 458 90 894
Undervisningstimer totalt per elev 67 70 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no