Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sør-Trøndelag fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3 145,2 3 228,4 3 264,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,3 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 434 469 498
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,8 75,4 71,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 14,5 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 13,5 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 14,0 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 17,0 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 97,0 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 1 990 447 2 041 909 2 076 292
Undervisningstimer totalt per elev 57 58 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no