Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sør-Trøndelag fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3 273,6 3 363,7 3 404,6
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 12,5 12,2 12,2
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 457 494 519
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 79,5 74,2 71,3
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 14,0 14,7 15,2
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 13,7 13,5 13,2
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 14,2 13,9 14,5
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 17,0 16,9 16,9
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 96,8 96,8 96,4
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 2 074 570 2 129 367 2 167 186
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 57 58 59
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no