Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sør-Trøndelag fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3 273,6 3 363,7 3 404,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,2 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 457 494 519
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,5 74,2 71,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 14,7 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 13,5 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 13,9 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,9 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,8 96,8 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 2 074 570 2 129 367 2 167 186
Undervisningstimer totalt per elev 57 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no