Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 3 302,6 3 303,3 3 273,6 3 363,7 3 404,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,4 12,5 12,2 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 432 434 457 494 519
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,2 82,9 79,5 74,2 71,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 13,1 14,0 14,7 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,4 13,7 13,5 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,4 14,5 14,2 13,9 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 16,7 17,0 16,9 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 97,9 96,8 96,8 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 2 061 774 2 070 200 2 074 570 2 129 367 2 167 186
Undervisningstimer totalt per elev 57 58 57 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no