Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Roan skole
Nordskjørveien 611
7180 ROAN
Org.nr 974577585
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Roan kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,6 6,5 6,1 6,2 5,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 7,0 7,0 6,1 5,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,8 17,7 17,6 16,1 9,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 35,6 37,5 34,0 51,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 6,7 7,2 7,7 6,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6 10,5 9,7 5,8 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,4 10,0 12,2 9,6 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 77,4 78,8 91,7
Lærertimer som gis til undervisning 3 905 4 118 4 038 3 906 3 762
Undervisningstimer totalt per elev 89 100 101 115 134
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no