Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Odal ungdomsskole
Skolevegen 8
2100 SKARNES
Org.nr 975289648
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sør-Odal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,2 29,8 32,2 26,3 29,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 10,1 8,0 10,7 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,9 62,6 66,1 71,5 60,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 14,4 11,2 12,7 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 13,4 10,7 14,3 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 14,5 12,4 22,4 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,8 89,9 96,6 96,4 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 20 730 17 515 19 443 14 583 16 781
Undervisningstimer totalt per elev 66 65 82 61 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no