Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Odal ungdomsskole (utgått)
2100 SKARNES
Org.nr 975289648
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,8 32,2 26,3 29,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 8,0 10,7 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,6 66,1 71,5 60,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 11,2 12,7 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 10,7 14,3 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 12,4 22,4 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,9 96,6 96,4 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 17 515 19 443 14 583 16 781
Undervisningstimer totalt per elev 65 82 61 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no