Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Odal kommune
Kommunenr 0419
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Odal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 88,1 81,6 82,2 76,9 81,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 11,4 10,8 11,7 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 17 21 18 15 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,0 40,0 44,1 50,8 50,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,4 25,4 21,9 20,0 19,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 12,1 13,1 12,2 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 13,4 10,7 14,3 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 14,1 14,1 16,4 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9 88,6 93,4 90,9 89,8
Lærertimer som gis til undervisning 55 096 51 538 51 986 47 528 50 674
Undervisningstimer totalt per elev 65 62 65 61 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no