Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Odal kommune
Kommunenr 3415
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Odal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 81,6 82,2 76,9 81,7 75,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,8 11,7 11,2 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 21 18 15 16 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,0 44,1 50,8 50,0 55,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,4 21,9 20,0 19,6 19,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 13,1 12,2 12,2 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 10,7 14,3 12,6 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 14,1 16,4 16,2 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,6 93,4 90,9 89,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 51 538 51 986 47 528 50 674 45 147
Undervisningstimer totalt per elev 62 65 61 63 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no