Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Fron kommune
Kommunenr 0519
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Fron kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 43,0 42,8 39,3 41,0 38,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 9,8 10,6 10,3 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,7 77,2 57,2 60,2 56,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 11,0 16,2 15,1 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 10,1 12,1 11,5 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,2 12,0 11,2 11,1 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 13,5 15,3 14,4 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 99,5 93,3 91,1 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 27 615 26 230 24 388 25 599 24 510
Undervisningstimer totalt per elev 75 72 67 69 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no