Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Fron kommune
Kommunenr 3438
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Fron kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 42,8 39,3 41,0 38,7 37,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 10,6 10,3 10,4 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,2 57,2 60,2 56,5 68,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 16,2 15,1 16,4 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 12,1 11,5 12,1 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 11,2 11,1 10,6 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 15,3 14,4 13,8 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,8 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,6 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,6 11,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 93,3 91,1 95,6 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 26 230 24 388 25 599 24 510 23 883
Undervisningstimer totalt per elev 72 67 69 68 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no