Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sør-Aurdal ungdomsskole
Dalagata 32
2930 BAGN
Org.nr 974596563
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sør-Aurdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,8 11,7 13,9 15,6 14,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9 7,3 6,0 6,8 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,7 52,7 45,0 54,8 51,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 12,5 12,3 10,7 10,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,1 9,7 8,0 9,0 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 12,3 10,9 11,6 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 97,7 93,0 98,2 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 7 651 6 961 8 369 8 805 8 595
Undervisningstimer totalt per elev 96 90 109 97 105
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no