Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sønsterud skole
Sønsterud 1
2280 GJESÅSEN
Org.nr 975273199
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åsnes kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Sønsterud skole Åsnes kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 14,0 74,7 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 10,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 9 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,8 70,9 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 12,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 10,6 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,5 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 14,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 13,3 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2 14,3 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,4 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 9 167 47 113 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 67 71 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no