Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sønsterud skole
Sønsterud 1
2280 GJESÅSEN
Org.nr 975273199
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åsnes kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 13,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,2
Lærertimer som gis til undervisning 9 177
Undervisningstimer totalt per elev 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no