Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sønsterud skole
Sønsterud 1
2280 GJESÅSEN
Org.nr 975273199
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åsnes kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 12,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 237
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no