Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sønsterud skole
Sønsterud 1
2280 GJESÅSEN
Org.nr 975273199
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åsnes kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 12,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 399
Undervisningstimer totalt per elev 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no