Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sønsterud skole
Sønsterud 1
2280 GJESÅSEN
Org.nr 975273199
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åsnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Sønsterud skole 12,3 12,0 12,2 13,5 14,0
Åsnes kommune 68,4 65,7 71,4 72,7 74,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Sønsterud skole 11,9 12,6 12,2 11,1 11,1
Åsnes kommune 12,0 12,3 10,9 10,7 10,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sønsterud skole 1 2 2 2 1
Åsnes kommune 8 10 11 8 9
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sønsterud skole 109,8 67,6 63,0 69,2 93,8
Åsnes kommune 88,1 71,0 64,7 81,4 70,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sønsterud skole 10,0 17,2 17,7 14,7 10,5
Åsnes kommune 12,2 15,2 15,0 11,5 12,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sønsterud skole 11,8 12,7 12,1 11,1 11,3
Åsnes kommune 11,7 12,8 11,0 11,0 10,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sønsterud skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Åsnes kommune 17,0 15,5 14,8 13,9 12,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sønsterud skole 15,7 16,4 16,0 16,2 15,1
Åsnes kommune 17,5 18,1 17,4 15,5 14,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sønsterud skole 16,2 14,0
Åsnes kommune 14,7 13,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sønsterud skole 16,2 17,2
Åsnes kommune 13,5 14,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sønsterud skole 0,0 0,0
Åsnes kommune 18,3 16,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sønsterud skole 100,0 81,0 92,8 92,2 100,0
Åsnes kommune 99,5 94,6 92,8 96,1 97,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Sønsterud skole 8 399 8 237 8 294 9 177 9 167
Åsnes kommune 43 892 41 138 45 334 45 296 47 113
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Sønsterud skole 62 59 61 67 67
Åsnes kommune 60 58 65 67 71
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no