Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sønsterud skole
Sønsterud 1
2280 GJESÅSEN
Org.nr 975273199
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åsnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,3 12,0 12,2 13,5 14,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,6 12,2 11,1 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,8 67,6 63,0 69,2 93,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 17,2 17,7 14,7 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 12,7 12,1 11,1 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 16,4 16,0 16,2 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 81,0 92,8 92,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 399 8 237 8 294 9 177 9 167
Undervisningstimer totalt per elev 62 59 61 67 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no