Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søndre Modum ungdomsskole
Jellumveien 3
3340 ÅMOT
Org.nr 975290328
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Modum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,7 20,1 20,8 20,8 20,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 12,2 12,9 13,7 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 138,3 134,2 116,9 128,0 137,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 7,7 9,4 9,1 8,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,0 16,3 17,2 18,2 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 18,2 20,1 21,3 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 896 11 172 11 567 11 617 11 686
Undervisningstimer totalt per elev 49 54 51 48 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no