Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søndre Land ungdomsskole
Randsfjordvegen 205
2860 HOV
Org.nr 975290646
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Søndre Land kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 23,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,7
Lærertimer som gis til undervisning 13 022
Undervisningstimer totalt per elev 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no