Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søndre Land ungdomsskole
Randsfjordvegen 205
2860 HOV
Org.nr 975290646
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Søndre Land kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Søndre Land ungdomsskole 27,2 25,5 23,3 22,3 23,5
Søndre Land kommune 65,6 65,9 63,1 58,7 58,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Søndre Land ungdomsskole 10,0 9,9 9,9 10,9 9,3
Søndre Land kommune 10,9 10,4 10,1 11,0 10,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Søndre Land ungdomsskole 4 4 3 2 2
Søndre Land kommune 10 9 10 6 6
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Søndre Land ungdomsskole 64,7 61,1 57,0 103,2 90,2
Søndre Land kommune 65,5 64,4 57,6 96,1 91,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Søndre Land ungdomsskole 13,2 13,7 13,8 8,3 8,7
Søndre Land kommune 14,6 14,2 15,1 9,5 9,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Søndre Land ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Søndre Land kommune 11,6 10,8 10,4 11,3 11,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Søndre Land ungdomsskole 13,4 13,3 13,3 14,6 12,4
Søndre Land kommune 13,4 13,3 13,3 14,6 12,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Søndre Land ungdomsskole 20,2 20,7 17,8 20,9 17,3
Søndre Land kommune 15,8 14,8 13,4 15,0 14,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Søndre Land ungdomsskole 0,0 0,0
Søndre Land kommune 10,2 12,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Søndre Land ungdomsskole 0,0 0,0
Søndre Land kommune 16,5 14,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Søndre Land ungdomsskole 20,9 17,4
Søndre Land kommune 20,9 17,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Søndre Land ungdomsskole 86,9 90,7 100,0 96,9 90,7
Søndre Land kommune 84,1 81,1 96,0 99,0 94,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Søndre Land ungdomsskole 15 258 14 162 12 111 11 499 13 022
Søndre Land kommune 40 631 40 995 38 543 34 544 35 108
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Søndre Land ungdomsskole 65 66 66 60 71
Søndre Land kommune 65 68 70 65 67
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no