Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søndre Land ungdomsskole
Randsfjordvegen 205
2860 HOV
Org.nr 975290646
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Søndre Land kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,2 25,5 23,3 22,3 23,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 9,9 9,9 10,9 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,7 61,1 57,0 103,2 90,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 13,7 13,8 8,3 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 13,3 13,3 14,6 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 20,7 17,8 20,9 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9 17,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,9 90,7 100,0 96,9 90,7
Lærertimer som gis til undervisning 15 258 14 162 12 111 11 499 13 022
Undervisningstimer totalt per elev 65 66 66 60 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no