Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søndre Land ungdomsskole
Randsfjordvegen 205
2860 HOV
Org.nr 975290646
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Søndre Land kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,1 27,2 25,5 23,3 22,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 10,0 9,9 9,9 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,9 64,7 61,1 57,0 103,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,4 13,2 13,7 13,8 8,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 13,4 13,3 13,3 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 20,2 20,7 17,8 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,3 86,9 90,7 100,0 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 12 677 15 258 14 162 12 111 11 499
Undervisningstimer totalt per elev 56 65 66 66 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no