Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søndre Land kommune
Kommunenr 3447
Alle grunnskoler med adresse i Søndre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 5,8
Antall elever per årsverk til undervisning 4,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 16,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 76,4
Lærertimer som gis til undervisning 4 110
Undervisningstimer totalt per elev 152
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no