Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søndre Land kommune
Kommunenr 3447
Alle grunnskoler med adresse i Søndre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Søndre Land kommune 5,6 6,1 6,1 6,3 5,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Søndre Land kommune 7,5 5,7 6,0 4,3 4,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Søndre Land kommune 2 2 2 2 2
Innlandet fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Søndre Land kommune 20,4 13,9 14,6 11,1 16,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Søndre Land kommune 34,2 39,3 39,5 37,6 28,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Søndre Land kommune 8,4 6,5 6,6 4,8 5,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Søndre Land kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Søndre Land kommune 10,3 8,3 9,2 6,8 7,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Søndre Land kommune 5,8 8,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Søndre Land kommune 8,3 6,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Søndre Land kommune 0,0 0,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Søndre Land kommune 32,7 77,0 49,9 47,1 76,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Søndre Land kommune 3 867 4 256 4 343 4 438 4 110
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Søndre Land kommune 99 129 124 171 152
Innlandet fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no