Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søndre Land kommune
Kommunenr 3447
Alle grunnskoler med adresse i Søndre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Fryal skole 24,6 25,0 25,0 24,2 23,6
Land Montessoriskole (privat) 5,6 6,1 6,1 6,3 5,8
Odnes skole 11,1 12,1 12,3 12,1 11,2
Søndre Land ungdomsskole 27,2 25,5 23,3 22,3 23,5
Vestsida skole (utgått) 2,7 3,2 2,6
Antall elever per årsverk til undervisning
Fryal skole 11,8 11,1 10,4 11,2 11,8
Land Montessoriskole (privat) 7,5 5,7 6,0 4,3 4,9
Odnes skole 12,3 11,4 11,1 10,8 10,9
Søndre Land ungdomsskole 10,0 9,9 9,9 10,9 9,3
Vestsida skole (utgått) 6,6 5,7 4,4
Antall assistentårsverk i undervisningen
Fryal skole 4 3 4 1 1
Land Montessoriskole (privat) 2 2 2 2 2
Odnes skole 2 2 3 3 2
Søndre Land ungdomsskole 4 4 3 2 2
Vestsida skole (utgått) 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Fryal skole 68,9 72,4 65,5 235,0 181,8
Land Montessoriskole (privat) 20,4 13,9 14,6 11,1 16,3
Odnes skole 60,8 57,0 43,7 40,1 42,4
Søndre Land ungdomsskole 64,7 61,1 57,0 103,2 90,2
Vestsida skole (utgått) 63,0 60,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Fryal skole 15,4 13,9 14,4 4,1 5,6
Land Montessoriskole (privat) 34,2 39,3 39,5 37,6 28,8
Odnes skole 17,5 17,1 22,0 22,4 21,7
Søndre Land ungdomsskole 13,2 13,7 13,8 8,3 8,7
Vestsida skole (utgått) 10,2 9,2 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Fryal skole 12,0 11,3 10,6 11,5 12,1
Land Montessoriskole (privat) 8,4 6,5 6,6 4,8 5,4
Odnes skole 12,2 11,3 11,3 11,0 11,0
Søndre Land ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vestsida skole (utgått) 6,7 5,9 4,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Fryal skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Land Montessoriskole (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Odnes skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Søndre Land ungdomsskole 13,4 13,3 13,3 14,6 12,4
Vestsida skole (utgått) 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Fryal skole 13,7 12,9 11,4 12,1 13,5
Land Montessoriskole (privat) 10,3 8,3 9,2 6,8 7,5
Odnes skole 16,5 14,3 14,5 14,2 12,8
Søndre Land ungdomsskole 20,2 20,7 17,8 20,9 17,3
Vestsida skole (utgått) 6,7 5,9 4,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Fryal skole 9,9 12,3
Land Montessoriskole (privat) 5,8 8,6
Odnes skole 10,8 11,2
Søndre Land ungdomsskole 0,0 0,0
Vestsida skole (utgått)
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Fryal skole 15,0 14,8
Land Montessoriskole (privat) 8,3 6,3
Odnes skole 21,8 14,3
Søndre Land ungdomsskole 0,0 0,0
Vestsida skole (utgått)
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Fryal skole 0,0 0,0
Land Montessoriskole (privat) 0,0 0,0
Odnes skole 0,0 0,0
Søndre Land ungdomsskole 20,9 17,4
Vestsida skole (utgått)
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Fryal skole 81,3 61,7 90,8 100,0 94,0
Land Montessoriskole (privat) 32,7 77,0 49,9 47,1 76,4
Odnes skole 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Søndre Land ungdomsskole 86,9 90,7 100,0 96,9 90,7
Vestsida skole (utgått) 64,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning
Fryal skole 16 359 16 787 16 728 15 590 15 076
Land Montessoriskole (privat) 3 867 4 256 4 343 4 438 4 110
Odnes skole 7 103 7 694 7 851 7 455 7 010
Søndre Land ungdomsskole 15 258 14 162 12 111 11 499 13 022
Vestsida skole (utgått) 1 911 2 352 1 853
Undervisningstimer totalt per elev
Fryal skole 63 67 71 66 63
Land Montessoriskole (privat) 99 129 124 171 152
Odnes skole 60 65 67 68 68
Søndre Land ungdomsskole 65 66 66 60 71
Vestsida skole (utgått) 112 131 168
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no