Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søndre Land kommune
Kommunenr 3447
Alle grunnskoler med adresse i Søndre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 6,1 6,1 6,3 5,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 5,7 6,0 4,3 4,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 20,4 13,9 14,6 11,1 16,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 34,2 39,3 39,5 37,6 28,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 6,5 6,6 4,8 5,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 8,3 9,2 6,8 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,8 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,3 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 32,7 77,0 49,9 47,1 76,4
Lærertimer som gis til undervisning 3 867 4 256 4 343 4 438 4 110
Undervisningstimer totalt per elev 99 129 124 171 152
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no