Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søndre Land kommune
Kommunenr 3447
Alle grunnskoler med adresse i Søndre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 65,6 65,9 63,1 58,7 58,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,4 10,1 11,0 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 9 10 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,5 64,4 57,6 96,1 91,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 14,2 15,1 9,5 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 10,8 10,4 11,3 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 13,3 13,3 14,6 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 14,8 13,4 15,0 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9 17,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,1 81,1 96,0 99,0 94,0
Lærertimer som gis til undervisning 40 631 40 995 38 543 34 544 35 108
Undervisningstimer totalt per elev 65 68 70 65 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no