Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søndre Land kommune
Kommunenr 3447
Alle grunnskoler med adresse i Søndre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 71,1 72,0 69,2 64,9 64,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,0 9,7 10,3 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 12 12 8 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,0 54,1 48,9 70,8 74,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 16,3 17,2 12,2 11,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 10,3 9,8 10,3 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 13,3 13,3 14,6 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 14,2 13,0 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,7 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9 17,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,6 80,7 91,3 93,1 92,1
Lærertimer som gis til undervisning 44 498 45 251 42 886 38 982 39 218
Undervisningstimer totalt per elev 67 71 74 69 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no