Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søndre Land kommune
Kommunenr 0536
Alle grunnskoler med adresse i Søndre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 64,6 71,1 72,0 69,2 64,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,6 10,0 9,7 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 12 12 12 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,7 58,0 54,1 48,9 70,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,7 16,2 16,3 17,2 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,2 10,3 9,8 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 13,4 13,3 13,3 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 15,3 14,2 13,0 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,5 79,6 80,7 91,3 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 40 316 44 498 45 251 42 886 38 982
Undervisningstimer totalt per elev 63 67 71 74 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no